Web Analytics
IMG4736400x400 HMKFarm t

IMG4736400x400 HMKFarm t

<

Khởi thuỷ chữ T dây dẹt

Bấm lỗ nhỏ giọt loại to .

Vì một nền nông nghiệp hiện đại

Đầu tưới nhỏ giọt 8 tia .