Web Analytics
Maoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206

Maoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206

<

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206

Comment

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206 | Art History - Meno Istorija - История искусства - Kunstgeschichte | Pinterest

Comment

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 239 | Art History - Meno Istorija - История искусства - Kunstgeschichte | Pinterest

Paleičiai apie 1916 m.

Laugaliai 1913 m. atvirukas

Comment

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206 | Art History - Meno Istorija - История искусства - Kunstgeschichte | Pinterest

KAVB.

Viešvilė XX a. pr. Atvirukas

Kintai - atvirukai

Linkėjimai iš Ramučių (Tennetal). 1942 m. Leidėjas A.Philipeit, Heydekrug

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206 | Art History - Meno Istorija - История искусства - Kunstgeschichte | Pinterest

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206 | Art History - Meno Istorija - История искусства - Kunstgeschichte | Pinterest

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206 | Art History - Meno Istorija - История искусства - Kunstgeschichte | Pinterest

Kūgeliai, Rytų Prūsija. Svečių namai-užeiga 1910 m.

Smalininkai 1915 m.

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206 | Art History - Meno Istorija - История искусства - Kunstgeschichte | Pinterest

Minijos kaimas, apie 1926-1930 m.

Comment

Smalininkai. Laivas uoste. Apie 1925 - 1939 m.

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206 | Art History - Meno Istorija - История искусства - Kunstgeschichte | Pinterest

Comment

J. Eretas 1927

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206 | Art History - Meno Istorija - История искусства - Kunstgeschichte | Pinterest

Pelkininkuose

Einant į prof. J.Ereto paskaitą

XX a.

Kintai - atvirukai

First Republic of Lithuania (1918–1940)

Prof. J. Eretas 1924

LKMD renginio dalyvės

Mažoji Lietuva Senuose Atvirukuose Ir Nuotraukose 1900 1960 206 | Art History - Meno Istorija - История искусства - Kunstgeschichte | Pinterest

Pontoninis tiltas prie Smalininkų apie 1916 m.

viršelis

ALEKSANDRAS DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

1 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO MENŲ FAKULTETAS TAPYBOS KATEDRA Remigijus VENCKUS Magistro darbas BŪTIS IR BAIGTIS FOTOGRAFIJOJE Darb

1 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO MENŲ FAKULTETAS TAPYBOS KATEDRA Remigijus VENCKUS Magistro darbas BŪTIS IR BAIGTIS FOTOGRAFIJOJE Darb

Ko dar tikėtis?

Mano kelias

LKMD Kauno rajono konferencija.

MERKELIS GIEDRAITIS

Du viename

http://lt.wikipedia.org/wiki/Plikiai

maceina

A part of Latvia's representation building. 3th decade of the 20th c. Photo [Division of Sound and Image of the Lithuanian Central State Archive]

Preliudas ir Fuga,

Russian gymnasium. 1930 [Darbai ir dienos. – T. 34 (2003), p. 154]

ženklai

labiau negu bet kuri kita iš naujųjų valstybių, susikūrusių po karo. Ji buvo nepakankamai didelė, kad taptų didžiąja valstybe, tačiau ganėtinai didelė, ...

Eretas 1964 Chicagoje su inž. A. Rudžiu

Adelė su broliu Jonu Kaune

f153

f176

828 m ribą ir galbūt pavogti aukščiausio pastato vardą. Toks statinukas nebus pigus – skaičiuojama, kad teks išleisti 1 mlrd. dolerių.

Saulės sonata,

Juozas Girnius

The Constituent Assembly (Seimas) gathering at the inauguration meeting at Kaunas City Theatre (present Kaunas State Musical Theatre)

Šėtos progimnazija.

JUSTINAS STAUGAITIS,

f148

iš kalėjimo

Stalinas savo ruožtu žinojo, kad vien retorikos nepakanka. Nors jis ir skelbė, kad Hitlerio revoliucija esanti besiartinančios socializmo pergalės ženklas, ...

Page 1

Mintis,

JONAS MAČIULIS-MAIRONIS

1 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO MENŲ FAKULTETAS TAPYBOS KATEDRA Remigijus VENCKUS Magistro darbas BŪTIS IR BAIGTIS FOTOGRAFIJOJE Darb

Prof. Z. Noskovvskis,

Prof. J. Eretas 1927

Seniausi lietuviški poteriai.

f134

Vokiečiai masiškai žydus žudė okupuotoje Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Sovietų Sąjungoje, bet ne pačioje Vokietijoje. Hitleris buvo politikas antisemitas ...

German army withdrawing from Kaunas. 1919 [Vokiečiai 1919 m. išsikelia iš Kauno. – Iliustr. // Kaunas 1030–1930 / Vytautas Bičiūnas. – Kaunas, 1930.

meteomadeira.blogspot nuotr.

f162

f136

Antano Dirsės laidotuvės

Ereto šeima

Aldona Eretaitė B. Brechto veikale “Mutter Courage” Kotrynos rolėje

Kijevo gyventojų, jis tik stengėsi patenkinti savo paties poreikius. Vis dėlto žmogaus gyvybės jis nelaikė savaiminga vertybe, ir dėl tokios politikos mirė ...

Page 1

JUOZAS ARNULFAS GIEDRAITIS

ANTANAS STANIUKYNAS,

ANTANAS BARANAUSKAS

... bet kiek jų atsispausdiname ar bent peržvelgiame dar kartą? Laimei, „Prynt“ sistema gali palengvinti nuotraukų spausdinimą ir tapti įdomia atrakcija.

rūta

... dar vienas projektas – ant vieno medžio jis sukabino 300 inkilų. Kai kuriuos inkilus jis pagamino iš sulūžusių riedlenčių, dar kiti inkilai – paukščių ...

Vladimir TATARENKO nuotr.

M. Mažvydo katekizmas