Web Analytics
Nadgoplaskie Towarzystwo Historyczne t

Nadgoplaskie Towarzystwo Historyczne t

<

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Źródło: tekst nadesłany przez wnuka powstańca – Michała Barałkiewicza, 9 maja 2018 r. Archiwum Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.

Władysław Mila (1915-1946?)

Źródło: tekst nadesłany przez wnuka powstańca – Michała Barałkiewicza, 9 maja 2018 r. Archiwum Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.

Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków

Źródło: tekst nadesłany przez wnuka powstańca – Michała Barałkiewicza, 9 maja 2018 r. Archiwum Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.

T. Kutrzebę w 1935 r. Do realizacji tej propozycji przystąpiono dopiero w 1937 r. zakładając, że na wypadek wojny będą one mogły wykonywać zadania ...

Historia powiatu kruszwickiego

... przedstawia tylko miecz, litery "N" i "H" oraz datę założenia Towarzystwa "2014". Logo jest oficjalnym herbem Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Czasy zaboru pruskiego (1772-1918 r.) wyrobiły u kruszwiczan solidarność i poczucie tożsamości narodowej. Wpływ na to miały dwa czynniki: podbity naród ...

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Średniowieczne ośrodki kultu nad Gopłem

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Więzień obozu Altenburg Thurin Hasag Lagern - krus.

Klub Piłkarski Gopło Kruszwica 1925 r.

Pracownia IHKM PAN pod kierownictwem prof. dr. Witolda Hensla prowadziła badania w 1973 roku na Górze Zamkowej. Spodziewano się znaleźć najstarszy ...

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Polanowicach 1976 r. | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Kpt. Czesław Pobóg-Prusinowski (1893-1924)

Marsz Patriotyczny: Upamiętniliśmy zamordowanych mieszkańców Kruszwicy i okolic-Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne

3.01.2016 NTH z pamięcią o powstańcach wielkopolskich, w dniu wyzwolenia Kruszwicy, przy mogile powstańców, na cmentarzu kolegiackim.

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Bitwa nad Bzurą 1939 r.

Biskupi kruszwiccy

Kruszwica w wiekach XII i XIII

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Jak to było z tym Popielem?

Dwór w Popowie

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Krótką historię Powstania Wielkopolskiego w Kruszwicy i Chełmcach przybliżyła sekretarz Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego Justyna Grabowska.

Find this Pin and more on иконы by kibireva77.

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Maria Patyk | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Magdalena Jagiełłowicz - członek zarządu Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego, kruszwiczanka, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy ...

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Maria Patyk | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Maria Patyk | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

środa, 15 lipca 2015

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Maria Patyk | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

W ostatniej drodze towarzyszyła proboszczowi delegacja Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.

Źródło: tekst nadesłany przez wnuka powstańca – Michała Barałkiewicza, 9 maja 2018 r. Archiwum Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Wykład "Solidarność", dr S. Pastuszewski i A. Krys... | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Dwór Janowice

poniedziałek, 4 stycznia 2016

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Tadeusz Karłowski (1870-1930) | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Od 1873 roku dokument zwany „przywilejem kruszwickim” uważany był za najważniejszy przywilej Konrada Mazowieckiego dla Krzyżaków.

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Wykład "Solidarność", dr S. Pastuszewski i A. Krys... | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Polanowicach 1976 r. | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Polanowicach 1976 r. | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Sekret zapomnianych cmentarzysk w Rożniatach

27.04.2017 r. odbył się VII Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej, Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne miało zaszczyt włączyć się w organizację festiwalu ...

Wieś Chełmce leży w Kujawach Zachodnich, w powiecie inowrocławskim, w gminie Kruszwica. Miejscowość jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem ...

Roman Marcinkowski, aptekarz, działacz społeczny, urodził się 1 sierpnia 1847 roku w Poznaniu. Syn Kazimierza i Jadwigi z domu Listewskiej.

Plany Prusaków szły w kierunku zniemczenia miast polskich. W tym celu władze popierały napływ żywiołu niemieckiego. Prusacy osiedleni w Kruszwicy stanowili ...

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Tadeusz Karłowski (1870-1930) | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Okupacja hitlerowska Ziemi Piastowskiej przyniosła aresztowania, prześladowania, a także całkowite i bezwzględne niszczenie wszelkiej tożsamości naszego ...

Józef Konrad Rosiński (1890-1946)

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Karczynie | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Prusacy osiedleni w Kruszwicy stanowili zwartą grupę, która w 1885 r. liczyła 496 osadników pruskich, ewangelików. Pobudowali oni na rynku własny kościół ...

Callierowie, francuski ród hugenocki, osiedlili się w Polsce po zniesieniu przez Ludwika XIX w 1685 r. edyktu nantejskiego, w okresie, kiedy we Francji ...

Grób na cmentarzu kolegiackim w Kruszwicy

Polska krew na łagiewnickich polach - 24 września 1939 r.

Obecni byli członkowie Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego: prezes Przemysław Bohonos oraz wiceprezes Bartłomiej Grabowski.

W Kruszwicy istniało w owym czasie wiele towarzystw skupiających Polaków. Jednym z nich była Liga Polska. Towarzystwo miało charakter narodowy, ...

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: As pancerny Wielkopolskiej Brygady Kawalerii - por.

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Polanowicach 1976 r. | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Kruszwica tuż przed wybuchem powstania wielkopolskiego dysponowała 500 żołnierzami, spora część tej utworzonej z inicjatywy Rady Ludowej wojaków, ...

Cukrownia jest jednym z najstarszych zakładów w Kruszwicy, powstała w 1880 roku i od samego początku stał się ważnym ośrodkiem gospodarczym zatrudniającym ...

Dnia 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. W pewnym stopniu i Kruszwica związana jest z tym wydarzeniem. Znamy nazwiska dwóch sanitariuszek, ...

Mogiła kruszwickiego żołnierza, porucznika Stanisława Borówki, poległego w czasie Wielkiej Wojny pod Bolimowem - cmentarz parafialny w Kruszwicy

Pin by And eMsky on Polish manor houses and country houses | Pinterest | Manor houses

Maria Patyk

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Tadeusz Karłowski (1870-1930) | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Henryk Makowski urodził się 18 stycznia 1880 r. w Łomaczyńcach, na terenie Besarabii (od 1991 r. część Mołdawii), gdzie Polacy stanowili wówczas jedną z ...

3.01.2016 NTH z pamięcią o powstańcach wielkopolskich, w dniu wyzwolenia Kruszwicy, przy mogile powstańców, na cmentarzu kolegiackim.

Ze słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. XV, cz. 1, s. 302) dowiemy się, że Paweł archidyakon kruszwicki między 1233 ...

Na terenie miejscowości zachowały się pozostałości wałów średniowiecznego zamku, który rozkazał zbudować tu prawdopodobnie książę gniewkowski Władysław ...

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Maria Patyk | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Jan Karol Maćkowski urodził się 23 czerwca 1865 w Żołędowie pod Bydgoszczą. Jego rodzicami byli Ignacy Maćkowski – administrator dóbr żołędowskich oraz ...

Janiszewskiej. Uczył się w męskim gimnazjum w Inowrocławiu. Najpierw mieszkał w Kurcewie, a potem od 1902 roku z Giżewie. Był prezesem Kółka Rolniczego w ...

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Maria Patyk | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Przemysł w Kruszwicy po II Wojnie Światowej

Stanisław Przybyszewski

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne organizuje wystawę fotograficzną w barze Sztormówka nad Gopłem (Półwysep Rzępowski-Cypel).

Działania niemieckie w Polsce nie przebiegały tak błyskawicznie jak zakładał plan Hitlera. Wielkopolska wraz z Kujawami zajęta została dopiero 19 września.

1.03.2016 Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne przygotowało wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym, wystawioną przez CKiS Ziemowit - "Dlatego, ...

2 Lipca 1925 roku Magistrat i Zarząd Policji miasta Kruszwicy zatwierdziły pismo od zarządu klubu sportowego znad Gopła.

17.03.2017 r. członkowie Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego uczestniczyli w spotkaniu Polskiego Towarzystwa Historycznego w

Część I Konferencja NTH, Stefan Pastuszewski wykład o „Solidarności” 26.06.2015, Hotel Sportowy Kruszwica. Gośćmi Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego ...

29.02.2016 NTH, Klub Dyskusyjny, Portal Kujawski, Ruch Narodowy, Pro Terra Cuiaviae organizatorami uroczystości inowrocławskich i bydgoskich, ...

... Związku Obrony Kresów Zachodnich, prezesem Związku Ludowo-Narodowego i członkiem Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Zmarł 13 lipca 1929 roku w Kruszwicy.

Dwór Chełmiczki XIX w.

Dla Kruszwicy XIX wiek obfitował w wydarzenia polityczne, które nie sprzyjały rozwojowi liczebności ludności. Był to czas wojenny, począwszy od 1794 r., ...

Dwór Giżewo

Dawne osadnictwo na terenie Kruszwicy i okolic

Miniaturowy toporek z Kruszwicy XI wiek

Zamek w Kruszwicy

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne: Badania archeologiczne w Polanowicach 1976 r. | Historia Kruszwicy i okolic | Pinterest

Mariusz Łęczycki - sekretarz Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego, pochodzi z Kruszwicy, studiuje na uczelni: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ...