Web Analytics
Schijnconstructies worden vaak genoemd in discussies en

Schijnconstructies worden vaak genoemd in discussies en

<

NIDA trekt de tweet niet in. “De provocatieve tweet moet gelezen en begrepen worden in de context van de maatschappelijke discussie op dat moment (2014, ...

Page 1

4: Wet aanpak schijnconstructies: met een kanon op een mug schieten? by Register Belastingadviseurs - issuu

9.

Page 1

Page 1

... Vedelaar de kwestie tot een goed einde zien te brengen, voordat de Kamer op 16 januari terugkeert van kerstreces. De kwestie is pijnlijk ontspoord.

... de Tweede Kamer heeft met eurocommissaris; 12.

'De tijd vraagt om een omslag in denken en doen' - Joop

... 16. 17 Veel gevallen van discriminatie zijn onbedoeld en ...

Bouwend Nederland introduceert controleprotocol bij toepassing van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

20.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 5 (Wml) verzekert arbeidskrachten ervan dat ze minimaal het

AwerC-Flex biedt medewerkers die hetzelfde werk doen slechtere arbeidsvoorwaarden dan hun collega's die nog wel rechtstreeks in dienst zijn bij de sociale ...

Read more · Veranderen

Een andere deskundige uit de branche geeft aan dat de cao geënt is op uurloon en

Pieter de Vente algemeen secretaris; 5.

Wij zijn van mening dat er niet genoeg wordt gehandhaafd op Nederlandse bodem en dat de

Tag Archives: schijnconstructie

68.

ANP

'Twents uitzendbureau In Person werkt mee aan schijnconstructie'

Hij is namelijk van mening dat de fractie zelf moet oordelen over zijn geloofwaardigheid als Kamerlid en niet een 'willekeurige commissie'.

AD 27.12.2017

De werknemer die zijn rechten claimt, loopt een grote kans dat hij zijn werk verliest.

Wat is een datalek? Tips om een datalek te voorkomen.

In 2008 bracht ik over de Koran de korte film Fitna uit, die binnen drie uur meer dan drie miljoen keer werd bekeken. (1) 13:45 – 9 Apr 2017

'Schokkend', zo noemt Geert Wilders PVV de doodverwensing die hij van voorzitter Willem den Hertog van de PvdA in Katwijk naar zijn hoofd kreeg geslingerd ...

Illustraties: Jedi Noordegraaf (voor De Correspondent)

al dan niet gevestigd in Nederland. Het fiscale regiem is voor zelfstandigen vanzelfsprekend afwijkend van

In 2014 heeft Wilders gezegd dat Den Haag een stad moet worden met'minder lasten en als het even kan minder Marokkanen'. Kort daarop kwam de politicus weer ...

Voorjaar 2014 worden de eindresultaten gepresenteerd. AV-nota 2014: eindversie; 9.

Wij hebben de afgelopen maanden een kleine dip gehad in de oploop. Je zult moeten

Burkaverbod na jaren van discussie nu toch binnen bereik

De inhoud van het Praktijkblad is ongewijzigd gebleven.

nobele vreemdeling

... eindversie; 11.

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te ...

Vanavond om 19.00 uur praat de Kamer over de gaswinning in Groningen. Bekijk in deze video wat de drie hete hangijzers zijn in het debat:

Ik hoop dat ze ook opkomen voor collega's die niet dezelfde mening delen en ook worden bedreigd.”

rsz_p1010540

Die dividendbelasting afschaffen, daar kun je 't mee eens zijn of oneens (het lijkt ons niet de beste maatregel om banen te scheppen tenzij je meent dat er ...

Cao onderhandelingen – Actie voeren is nu op zijn laatst.

AV-nota 2014: eindversie; 5.

Vaste baan? Lang niet iedereen wil dit

39; 40.

Deze uitvoeringsagenda richt zich op de EU arbeidsmigrant met bijzondere aandacht voor de Midden en Oost

Hoe snel je weer werk vindt, hangt vooral af van je leeftijd. Jongeren blijven vaak maar heel kort in de bijstand: twee derde van de Leidse jongeren is er ...

In april 2011 hervat Van der Heijden zijn werk volledig, zonder ook maar een dag te verzuimen. Volgens de werkgever is hij nog steeds (een beetje) ziek.

Or informatie juli-augustus 2013

13.

certificaten voor invoer tegen verlaagd tarief heeft opgebruikt, en deze goederen vervolgens, na ze

En door werkgevers die er op grote schaal gebruik of (soms) misbruik van maken

Lees ook: 'Turkse kinderen van acht worden terrorist en verrader genoemd op Nederlandse scholen'

21.

DBA-Proof werken

Jonge mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn vaak positiever over hun gezondheid dan jongeren met een westerse achtergrond.

Doordat uitzendkrachten goedkoper zijn kon Alescon meer mensen aannemen. De wachtlijst voor de sociale werkplaats was indertijd erg lang.

Hij gaf aan dat Moorlag geen verkeerde bedoelingen had met het gebruik van de schijnconstructie: zo konden er meer mensen aan de slag op de sociale ...

Via dit verdrag worden huishoudelijke werkzaamheden als werk erkend en aan alle huishoudelijk

Schending ...

VVD PvdA

Ook raken ze hun casemanager kwijt: hun vaste aanspreekpunt en begeleider. Het verschijnsel wordt de zorgval genoemd.

Dat kan volgens de partij een reden zijn dat lokale afdelingen kiezen om helemaal samen te gaan.

Meestal gebeurt dat via onlinevragenlijsten, meldt Binnenlands Bestuur vrijdag. Reacties van burgers worden door de gemeenteraad vaak als advies meegenomen ...

De ...

OPTIE III: Inleen - uitzenden; 64.

Beleid aanpak schijnconstructies krijgt handen en voeten (Maarten Stekelenburg, CMS-DSB) 2. Ook opdrachtgevers verantwoordelijk voor betaling cao-loon ...

Dat staat in het onderzoeksrapport 'Omtrent het doel en de beweging' over de verkiezingsnederlagen van de afgelopen jaren. Uit het rapport blijkt dat de ...

Beeld Nog meer tijdelijke contracten nu payrolling gelijkgesteld is aan uitzenden

2017: het jaar van de neergang van de PvdA

Vertrouwde patronen en opzienbarende trendbreuken en radicalen wisselen elkaar af in de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Wie zijn de grootste ...

Sander Eijgenraam (Foto: Peter Strelitski)

De maatschapsakte en uittreding, wat moet u regelen?

AD 17.08.2017

http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/150928%

/regio/amsterdam/Afbeeldingen%20Nieuwsbrief%20Amsterdam/2014-6%20art

Vooral in de Randstad zijn de verschillen enorm. In steden als Delft en Utrecht had je als huizenzoeker vier jaar geleden nog vijf keer zo veel keus.

In het rapport 'A multi-dimensional approach to disinformation' van de EU-Expertgroep Nepnieuws onder leiding van Madeleine de Cock Buning wordt de hele ...

'PvdA moet brede volksbeweging worden die opkomt voor mensen'

Voorbeeld van een ZZP er, waarvoor de opdrachtgever geen tewerkstellingsvergunning nodig heeft Een aannemer met

Welke strategie zou de OR kunnen kiezen? 1. Beschermingsstrategie De OR zou zich kunnen

Onderbetaling en schijnconstructie. Rapport Inspectie SZW.

61 Overwegingen van rechtszekerheid, doelmatigheid en praktische hanteerbaarheid zijn in het burgerlijk recht vaak even

Hij zoekt en vindt zijn eigen klanten/opdrachtgevers, voert zijn werk uit naar eigen

... (korte contractjes, telkens ontslagen worden, etcetera). Veel werkende armen zijn bovendien alleenstaande moeders, die zorg en werk moeten combineren.

De nieuwe naam lijkt opnieuw niet gelukkig gekozen. De therapeuten van Praktijk BIJ1 zijn in elk geval niet blij met de naam waarmee Simons nu campagne wil ...

Een zegsman wil niet vertellen of de sociaaldemocraten überhaupt in Amsterdam blijven, of naar een andere gemeente verkassen. CDA en VVD zijn gevestigd in ...

De journalist, onder meer werkzaam voor staatspersbureau Dogan en de pro-Erdogan krant Sabah, schrijft dat niet de jongeren het probleem zijn, maar 'zij die ...

Het onderzoek van Bloomberg is gebaseerd op de inkomens (inclusief bonussen en andere extraatjes, zoals aandelenoptieregelingen) van de bazen van bedrijven ...

Pandrecht op onderhanden werk: update 17 november 2017! Lees meer

Wij vroegen daarom aan onze gesprekspartners of de Tone at the Top een onderwerp van discussie

Dat kwam extra hard aan omdat de werkzekerheid in diezelfde periode met 25 procent daalde.